Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε πως η εταιρία ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής και εκπαίδευσης συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 του Κλάδου Τροφίμων και Ποτών
Θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε πως η εταιρία ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής και εκπαίδευσης συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 του Κλάδου Τροφίμων και Ποτών

ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: